Nie można kontynuować ulgi odsetkowej, gdy podatnik lub jego małżonek korzystał ze starych ulg mieszkaniowych, również przed zawarciem związku małżeńskiego.
Prawa do ulgi odsetkowej nie mają osoby, które wcześniej skorzystały z tzw. starych ulg mieszkaniowych. Warunek ten dotyczy także małżonków osób, które rozliczały ulgę odsetkową. To zastrzeżenie ma bardzo istotne znaczenie dla osób, które nabyły prawo do odliczania odsetek od kredytu mieszkaniowego, a które wzięły ślub w 2009 roku. Podatkowa historia żony czy męża może bowiem istotnie wpłynąć na prawo do kontynuowania ulgi odsetkowej.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów warunek ten dotyczy także okresu sprzed zawarcia związku małżeńskiego. Podatnik, który najpierw korzysta z ulgi odsetkowej, weźmie ślub z osobą, która kiedyś korzystała ze starych ulg mieszkaniowych, automatycznie traci prawo do odliczania odsetek. Nie ma znaczenia, czy małżonkowie mają wspólność majątkową czy podpisali intercyzę. Co gorsza, zdaniem resortu ślub z osobą, która korzystała ze starych ulg mieszkaniowych, pozbawia współmałżonka odliczenia za cały rok podatkowy. Nawet jeśli ślub został zawarty w grudniu 2009 r., podatnik nie będzie mógł odliczyć odsetek zapłaconych do tego momentu. Limit ulgi odsetkowej na 2009 rok wynosi 243 460 zł.