Nie można kontynuować ulgi odsetkowej, gdy podatnik lub jego małżonek korzystał ze starych ulg mieszkaniowych, również przed zawarciem związku małżeńskiego.
Prawa do ulgi odsetkowej nie mają osoby, które wcześniej skorzystały z tzw. starych ulg mieszkaniowych. Warunek ten dotyczy także małżonków osób, które rozliczały ulgę odsetkową. To zastrzeżenie ma bardzo istotne znaczenie dla osób, które nabyły prawo do odliczania odsetek od kredytu mieszkaniowego, a które wzięły ślub w 2009 roku. Podatkowa historia żony czy męża może bowiem istotnie wpłynąć na prawo do kontynuowania ulgi odsetkowej.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów warunek ten dotyczy także okresu sprzed zawarcia związku małżeńskiego. Podatnik, który najpierw korzysta z ulgi odsetkowej, weźmie ślub z osobą, która kiedyś korzystała ze starych ulg mieszkaniowych, automatycznie traci prawo do odliczania odsetek. Nie ma znaczenia, czy małżonkowie mają wspólność majątkową czy podpisali intercyzę. Co gorsza, zdaniem resortu ślub z osobą, która korzystała ze starych ulg mieszkaniowych, pozbawia współmałżonka odliczenia za cały rok podatkowy. Nawet jeśli ślub został zawarty w grudniu 2009 r., podatnik nie będzie mógł odliczyć odsetek zapłaconych do tego momentu. Limit ulgi odsetkowej na 2009 rok wynosi 243 460 zł.
Dla osób, które z powodu ślubu straciły prawo do ulgi odsetkowej, pocieszające może być jedynie to, że po rozwodzie znów można korzystać z odliczenia. Zdaniem resortu finansów, jeśli małżeństwo podatnika z osobą, która kiedyś odliczała stare ulgi, ustało, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby znów korzystać z ulgi. Dotyczy to jednak tylko odsetek zapłaconych od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. Oczywiście podatnik musi spełniać wszystkie warunki przewidziane dla ulgi odsetkowej i nie może odliczyć odsetek zapłaconych w trakcie trwania małżeństwa.
Przypomnijmy – prawo do kontynuowania ulgi odsetkowej po jej likwidacji mają osoby, które podpisały umowy kredytu lub pożyczki mieszkaniowej w latach 2002–2006. Ulga pozwala na odliczanie od dochodu odsetek zapłaconych w danym roku od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego.
7 dni zostało do rozliczenia ryczałtu za 2009 rok
95 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok