Jest szansa, aby podatnicy, którzy po sprzedaży nieruchomości nabytej przed 1 stycznia 2007 r. zakupili mieszkanie na terenie innego państwa UE, mogli korzystać z ulgi mieszkaniowej.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 13135/09) odniosło się do problemu pozbawienia prawa do tzw. ulgi mieszkaniowej podatników, którzy nabyli mieszkania w Unii za środki ze sprzedaży mieszkań w Polsce. Dotyczy to osób, do których zastosowanie miały przepisy ustawy o PIT obowiązujące przed 1 stycznia 2007 r. Uzależniały one zwolnienie z podatku od reinwestowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości tylko w nieruchomości znajdujące się na terytorium Polski.
Resort prowadzi obecnie prace, których celem jest ocena prawna, czy na polski porządek prawny może być przeniesiony wyrok ETS dotyczący Portugalii w analogicznej sprawie (wyrok z 26 października 2006 r., C-345/05). Zdaniem MF umożliwiłoby to reinwestowanie środków pieniężnych z odpłatnego zbycia nieruchomości, nabytych lub wybudowanych do 31 grudnia 2006 r., także w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej.