Doradcy podatkowi zebrani na III Krajowym Zjeździe, który odbył się w miniony weekend, podjęli kilka decyzji, które można określić jako nowe otwarcie dla samorządu i doradców podatkowych. Delegaci wybrali nowego przewodniczącego Rady Doradców, Tomasza Michalika, partnera w firmie doradczej MDDP. Zastąpił on na stanowisku przewodniczącego Zbigniewa Macieja Szymika, który pełnił tę funkcję przez ostatnie dwa lata. Jak powiedział Tomasz Michalik, samorząd potrzebuje nowego otwarcia.

- Musimy na nowo zdefiniować rolę doradcy podatkowego oraz miejsce zawodu jako zawodu zaufania publicznego w życiu społecznym i gospodarczym – mówi Tomasz Michalik. Nowy przewodniczący zapowiada bardziej aktywne uczestnictwo samorządu w pracach nad ustawami podatkowymi, podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian podatkowych, lepsze wykorzystanie potencjału środowiska doradców oraz dotarcie do ludzi młodych.

- Jesteśmy młodym, dynamicznym zawodem, który daje wiele możliwości rozwoju – uważa przewodniczący KRDP.

Zjazd podjął również decyzję o zmniejszeniu liczby członków Rady z 55 do 34. Do nowej Rady weszło wielu doradców, którzy dotychczas nie pełnili funkcji w samorządzie. Wielu członków starej Rady nie mogło ponownie wejść w jej skład ze względu na pełnienie tej funkcji przez dwie kadencje.

Kolejną przełomową zmianą przyjętą przez zjazd jest podwyższenie składki członkowskiej. Przez najbliższe dwa lata doradcy będą płacić 75 zł składki miesięcznie, a w kolejnych latach 80 zł. Opłatę w wysokości 15 zł przez pierwsze dwa lata, a następnie 20 zł płacić będą również doradcy, którzy zawiesili działalność.

8741 – tylu jest doradców podatkowych w Polsce, w tym 694 zawiesiło działalność doradczą