Dla doradców podatkowych rok 2010 jest rokiem zmian. W styczniu zostały wybrane nowe władze Krajowej Izby oraz Krajowej Rady Doradców Podatkowych, a do końca maja poznamy nowe zarządy oddziałów regionalnych. Jak wyjaśnia Jacek Pawlik, doradca podatkowy i obecny przewodniczący oddziału mazowieckiego KIDP, wybory przyniosą zmiany personalne. Tłumaczy, że oddziały mają zadania określone w statucie Krajowej Izby i w tym zakresie muszą się poruszać. Oddziały wybiorą również 97 sędziów do sądu dyscyplinarnego KIDP. Pozostałych trzech wybrał Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Jak mówi Jacek Pawlik, informacje o wyborze nowych władz ukazują się na bieżąco po każdym zgromadzeniu w danym oddziale na jego stronie internetowej.

Nowe władze zostały już wybrane w oddziałach: śląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i opolskim. W oddziale śląskim przewodniczącym został Jan Pytel, a jego zastępcami Iwona Wojsław oraz Piotr Maciejewski. W Wielkopolsce przewodniczącym został Paweł Małecki, pierwszym zastępcą Anna Mazur, a drugim Katarzyna Kierzek-Koperska. W oddziale kujawsko-pomorskim przewodniczącym został Przemysław Piotrowski, a jego zastępcami Ryszard Tomczewski i Piotr Brozowski, natomiast w dolnośląskim przewodniczącym została Barbara Mieczkowska, a jej zastępcami Teresa Kujawińska-Werner oraz Andrzej Kempa. W oddziale opolskim funkcję przewodniczącej objęła Elżbieta Konopka. Będzie miała trzech zastępców: Sylwię Parma-Sztolc, Halinę Masternak oraz Ryszarda Wociala.