Osoby, które złożą zeznanie roczne za 2009 rok przez internet, mogą liczyć na kolejne ułatwienia. Nowością jest możliwość dołączenia do zeznania dowolnej liczby załączników.
W zeszłym roku podatnicy mogli dołączyć tylko jeden załącznik każdego rodzaju, co w konsekwencji oznaczało nawet rezygnację z przesyłania zeznania przez internet. Jak ocenia Maria Kukawska, doradca podatkowy i menedżer w Accreo Taxand, zmiana umożliwiająca dołączenie większej liczby załączników jest korzystna dla podatników korzystających z różnego rodzaju ulg i odliczeń, które należy wykazać w przeznaczonym do tego załączniku.
– Jeśli ci sami podatnicy mieli również do wykazania niektóre szczególne dochody (dochody z działalności gospodarczej, z zagranicy), napotykali trudności w związku z zeszłorocznym ograniczeniem przy przesyłaniu załączników. Takich problemów w tym roku być nie powinno – potwierdza Maria Kukawska.
Jednak nie wszystkie załączniki będzie można dołączyć do zeznania. Załączniki NIP-1 lub NIP-3 trzeba wysłać pocztą lub złożyć w urzędzie. W takiej sytuacji podatnik zapewne nie będzie chciał przesyłać oddzielnie zeznania i formularza NIP. Jeśli jednak chce otrzymać szybko nadpłatę podatku, powinien wysłać e-PIT, nawet jeśli musi pocztą wysłać formularz NIP. W zeszłym roku podatnikom, którzy składali zeznania przez internet, urzędy zwracały nadpłatę podatku nawet w ciągu dwóch dni od otrzymania e-PIT. Pozostałe załączniki, takie jak np. PIT/O, PIT/D lub PIT-2K, można wypełnić elektronicznie.
Reklama
Ministerstwo postanowiło również ułatwić życie podatnikom, udostępniając specjalną aplikację do wypełniania e-zeznań bez e-podpisu. Można ją bezpłatnie pobrać ze strony internetowej e-Deklaracje (www.e-deklaracje.gov.pl).Maria Kukawska zwraca uwagę, że aplikacja zamieszczona na stronie e-Deklaracje wydaje się dość przyjazna użytkownikom i – co ważne – działa na komputerach używających kilku najpopularniejszych systemów (m.in. Windows, Linux). Ekspert wskazuje jednak na inne problemy, które nie zostały rozwiązane.
– Pomimo zmian, problemem dla użytkowników jest nadal fakt, że nie ma możliwości składania korekt deklaracji za pośrednictwem systemu niewymagającego podpisu elektronicznego – stwierdza nasza rozmówczyni.
Ponadto – dodaje Maria Kukawska – należy przypomnieć o zachowaniu szczególnej uwagi przy wpisywaniu określonych danych do systemu (np. nieużywaniu kropek zamiast przecinków przy podawaniu dochodu, podawaniu dokładnego numeru PESEL, nierobieniu literówek w nazwisku). Te drobiazgi – jak przyznaje ekspert – były przyczyną frustracji niektórych podatników przy wypełnianiu ubiegłorocznych zeznań.
Przypomnijmy, że w rozliczeniach za 2009 rok podatnicy mogą bez e-podpisu składać przez internet zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.