Zeznanie roczne za 2009 rok na drukach PIT-37, PIT-38 i PIT-39 podatnicy będą mogli złożyć przez internet bez podpisu elektronicznego. PIT-36 i PIT-36L trzeba będzie opatrzyć e-podpisem z kwalifikowanym certyfikatem.
Możliwość przesłania deklaracji podatkowej czy zeznania rocznego przez internet nie jest nowością, bowiem podatnicy już za zeszły rok mogli przesyłać swoje PIT-y drogą elektroniczną. Nowością, jaka pojawi się w rozliczeniach podatkowych za 2009 rok, jest możliwość przesyłania bez e-podpisu nie tylko formularza PIT-37, ale również PIT-38 i PIT-39. Tak zapowiada Ministerstwo Finansów. PIT-38 składają podatnicy, którzy w roku podatkowym osiągnęli przychody ze zbycia akcji, natomiast PIT-39 podatnicy, którzy uzyskali przychody ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r.
Rezygnacja z e-podpisu to duże ułatwienie i jak pokazują dane statystyczne z rozliczeń za 2008 r. spowodowała lawinowe zwiększenie zainteresowania podatników elektroniczną formą przesyłania zeznań. Wszystkie zeznania roczne przez internet za 2007 r., kiedy wymagany był e-podpis, złożyło zaledwie 419 podatników. Zeznania za 2008 r. na formularzu e-PIT-37 przesłało natomiast ok. 82 tys. podatników, a wszystkie formularze (również te, przy których wymagany jest e-podpis) złożyło przez internet prawie 90 tys. podatników. O sukcesie tego rozwiązania świadczy również fakt, że zeznania e-PIT-37 bez e-podpisu można było złożyć zaledwie przez 23 dni.