Jeśli program rabatowy obejmujący pracowników jest skierowany również do innych odbiorców, to u pracowników, którzy skorzystają z rabatu, nie powstaje przychód.
ORZECZENIE
Wczorajszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest korzystny dla pracowników, którym firma przyznaje rabaty na zakupy. Sąd orzekł bowiem, że w sytuacji, gdy pracodawca (sklep) przyznaje pracownikom rabaty, które otrzymują również inni klienci oraz grupy odbiorców, to u pracowników nie powstaje przychód.