Podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w 2009 roku była wyższa niż 50 tys. zł, ale nie przekroczyła 100 tys. zł, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Muszą tylko złożyć zawiadomienie o powrocie do zwolnienia VAT do urzędu skarbowego do 15 stycznia 2010 r.

Eksperci podkreślają: powrót do zwolnienia z VAT się opłaca. Przedsiębiorcy nie muszą np. prowadzić pełnej ewidencji, składać deklaracji VAT, wystawiać faktur VAT.

Obowiązuje wyższy limit

Od 1 stycznia 2010 r. zmieniła się kwota obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Do końca 2009 roku kwota uprawniająca do zwolnienia z rozliczania VAT wynosiła 50 tys. zł. Od tego roku obowiązuje wyższy limit zwolnienia (100 tys. zł zamiast dotychczasowych 50 tys. zł). Ostatnio skrócono również do jednego roku (były trzy lata) okres karencji po utracie zwolnienia lub rezygnacji z niego.

Dorota Stangreciak-Karpierz, ekspert podatkowy w Auxilium, wyjaśnia, że zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, od początku 2010 roku kwota limitu obrotu, uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, wynosi 100 tys. zł, a od 1 stycznia 2011 r. będzie wynosić 150 tys. zł.

Ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z wyższego limitu również przez podatników, którzy utracili lub zrezygnowali ze zwolnienia w 2009 roku, mimo że nie upłynął roczny okres karencji.