Rozmawiamy z PAWŁEM JABŁONOWSKIM, szefem Departamentu Podatkowego Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna - Sejm zajmie się dziś ustawą zwiększającą na 2010 rok limit zwolnienia z VAT z 50 tys. zł do 100 tys. zł. Czy zwolnienie zachowają osoby, które w 2009 roku przekroczą kwotę obowiązującego na ten rok limitu?
Tak. Jeżeli podatnicy w bieżącym roku przekroczą limit obrotów 50 tys. zł (wartość bez podatku), jednak nie osiągną kwoty obrotu powyżej 100 tys. zł, mają prawo do kontynuacji zwolnienia, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego do 15 stycznia 2010 r. Ustawa nie wskazuje na treść zawiadomienia, co oznacza, że oświadczenie wskazujące na kontynuację zwolnienia i podpis podatnika wystarczy, aby korzystać z ulgi.
Zatem taki podatnik nie będzie musiał dopełnić obowiązków rejestracyjnych na potrzeby VAT?
Kontynuacja zwolnienia zdejmuje z podatników obowiązek składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnienie z tego podatku do osiągnięcia pewnego poziomu obrotów przysługuje z mocy prawa. W stosunku do szczególnej kategorii podatników, o których mowa powyżej, sprawa zwolnienia ulega modyfikacji o konieczność złożenia oświadczenia, ale nie wpływa to na brak konieczności złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
Jakie będą konsekwencje niedotrzymania terminu na złożenie fiskusowi oświadczenia o kontynuacji zwolnienia?
Termin do złożenia zawiadomienia jest terminem zawitym, zatem jego przekroczenie spowoduje, że podatnik utraci prawo do skorzystania z przedłużenia zwolnienia.
Przepisy przejściowe nie regulują jednak przypadków, w których podatnicy utracili prawo do zwolnienia, zanim pojawił się projekt, i dokonali rejestracji dla celów VAT oraz odprowadzili podatek należny od kwoty obrotu przekraczającej prawo do zwolnienia. Pojawia się pytanie, czy nadal mogą skorzystać ze zwolnienia, składając zawiadomienie w odpowiednim terminie. Moim zdaniem tak. Uważam jednak, że projekt powinien jasno precyzować takie sytuacje, ponieważ rodzi to ryzyko sporów z organami podatkowymi.