Odliczając ulgę prorodzinną w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok, trzeba zastosowywać nowe zasady określania wysokości odliczenia. Kwota ulgi naliczana jest za każdy miesiąc, w którym podatnik spełniał warunki do odliczenia, i wynosi 92,67 zł. Za cały rok można zatem odliczyć od podatku maksymalnie 1112,04 zł na każde dziecko.

W rozliczeniach podatkowych za 2009 rok podatnicy już po raz trzeci będą mogli pomniejszyć swój podatek o kwotę ulgi z tytułu wychowywania dzieci, tzw. ulgi prorodzinnej. Po raz pierwszy zrobią to jednak na zupełnie nowych zasadach. Najważniejsze zmiany dotyczą zasad określania wysokości odliczenia. Do tej pory podatnik odliczał całą przysługującą na dany rok podatkowy kwotę ulgi bez względu na to, czy wychowywał dziecko przez pełen rok, czy tylko przez jego część. Teraz każdy podatnik wylicza kwotę ulgi indywidualnie za miesiące, w których spełniał prawo do odliczenia.

Obecnie prawo do ulgi ma więcej osób, które w roku podatkowym ponosiły ciężar wychowywania dzieci. Obok rodziców (biologicznych i adopcyjnych) mogą ją odliczać również opiekunowie prawni, a także rodziny zastępcze, jednak wszyscy ci podatnicy mają prawo dokonać odliczenia tylko za te miesiące, w których sprawowali odpowiednio władzę rodzicielską, funkcję opiekuna prawnego albo rodziny zastępczej. Odliczeniu za każdy miesiąc podlega kwota w wysokości 92,67 zł (jest to kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej: 556,02 : 6 = 92,67 zł). Za pełen rok podatkowy można zatem odliczyć 1112,04 zł na każde dziecko. O taką kwotę można pomniejszyć swój podatek dochodowy w sytuacji, gdy podatnik, a także jego dziecko przez cały rok podatkowy spełniali warunki do objęcia odliczeniem. W przeciwnym wypadku ulgę należy naliczyć proporcjonalnie – tylko za część roku.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: PIT 2009: ulga na dziecko i ulga internetowa.