Osoby, które obdarowały potrzebujących w 2009 roku, mogą swoją hojność uwzględnić w rocznym PIT.

Od dochodu można odliczyć m.in. darowizny przekazane na cele pożytku publicznego.

Sfera zadań publicznych, dotycząca pożytku publicznego, obejmuje m.in. zadania w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Pamiętaj
Odliczenie od dochodu przekazanej darowizny nie może przekroczyć 6 proc. rocznego dochodu wykazanego w zeznaniu PIT.