Darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą, która zostanie wykorzystana przez kościelną osobę prawną na misje zagraniczne, może być odliczona od dochodu.
Podatnicy, którzy przekazują darowizny kościelnym osobom prawnym na działalność charytatywno-opiekuńczą, nadal mogą je odliczać od dochodu bez limitu w zeznaniu rocznym. Pieniądze nie muszą być wykorzystywane w kraju. Podatnik ma prawo do odliczenia, nawet jeśli kościelna osoba prawna spożytkuje je na misjach zagranicznych. Zgodnie z przepisami umowy regulującej stosunek Polski i Kościoła katolickiego kościelnymi osobami prawnymi są m.in. nie tylko metropolie, diecezje, parafie, ale także Caritas Polska i Papieskie Dzieła Misyjne. Osobami prawnymi są także zakony i klasztory. Dla odliczenia podatkowego darowizna musi być przeznaczona na działalność charytatywno-opiekuńczą. Zgodnie z ustawą kościelną za taką działalność ustawa uznaje m.in. przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.
– Darowizna wpłacona na konto polskiego zakonu, który jest kościelną osobą prawną i prowadzi misje za granicą, podlega odliczeniu – mówi Robert Krasnodębski, radca prawny, partner w Weil Gotshal & Manges.
Ekspert zauważa, że w takiej sytuacji sprawozdanie z wykorzystania darowizny wystawia zakon jako obdarowany. Nie ma obowiązku uzyskania sprawozdania w miejscu prowadzenia misji.