Podatnik, który nabył prawo do kontynuowania ulgi odsetkowej i wziął na początku 2010 roku ślub z osobą korzystającą ze starych ulg budowlanych, straci prawo do odliczenia odsetek w zeznaniu za 2010 rok.
Podatnik może odliczać od dochodu odsetki, np. od zaciągniętego kredytu na mieszkanie, pod warunkiem że ani obecnie, ani wcześniej nie korzystał z tzw. starych ulg budowlanych. Ten sam warunek dotyczy małżonka podatnika.
Taki zakaz może powodować problemy, gdy osoba korzystająca z ulgi odsetkowej bierze ślub z osobą, która korzystała ze starych ulg budowlanych. To powoduje bowiem pozbawienie prawa do ulgi. Kiedy prawo do ulgi odsetkowej traci podatnik, który związek małżeński zawarł na początku 2010 roku przed złożeniem zeznania za 2009 rok? Agnieszka Suchecka, radca prawny z Kancelarii Brudkiewicz, Musiał, Suchecka i Partnerzy, wyjaśnia, że podatnik, który w 2010 roku zawarł związek małżeński z osobą, która korzystała lub korzysta z tzw. starej ulgi budowlanej, utraci prawo do odliczenia ulgi odsetkowej w 2010 roku, tj. z momentem zawarcia związku małżeńskiego. W ocenie eksperta podatnikowi będzie przysługiwało prawo odliczenia odsetek za cały 2009 rok i proporcjonalnie za 2010 rok, aż do daty ślubu. Na potwierdzenie tej tezy Agnieszka Suchecka wskazuje na wyrok WSA w Warszawie z 28 lutego 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 4001/06, niepublikowany). Sąd wyraźnie określił, że konkretnie z momentem wstąpienia w związek małżeński występuje negatywna przesłanka, określona w przywołanym przepisie, uniemożliwiająca kontynuowanie przez podatnika prawa do odliczenia spłaty odsetek od kredytu.
Sprawa proporcjonalnego odliczania ulgi za rok zawarcia związku małżeńskiego nie jest jednoznaczna. W przeciwieństwie do sądu administracyjnego, Ministerstwo Finansów nie dopuszcza takiej możliwości. W związku z tym najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie złożenie zeznania rocznego bez wykazywania ulgi, a potem odliczenie jej w korekcie. Jeżeli organ odmówi korekty, podatnik może ją zakwestionować do sądu, ale nie ryzykuje karnymi odsetkami.
Obecnie z ulgi odsetkowej mogą korzystać już tylko te osoby, którym w latach 2002–2006 został udzielony kredyt (pożyczka) na określone cele mieszkaniowe, m.in. na zakup mieszkania domu z rynku pierwotnego czy samodzielną budowę. Ulga polega na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu lub pożyczki.
243 460 zł to limit ulgi odsetkowej na 2009 rok
81 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok