Rodzicom samotnie wychowującym dzieci fiskus przyznaje pewne preferencje. Aby z nich skorzystać – podobnie jak przy rozliczeniu małżeńskim – trzeba spełnić pewne warunki.

Przepisy przewidują, że z preferencji skorzystają samotni rodzice wychowujący dzieci:

● małoletnie,