Podatniczka wychowująca dziecko, której w trakcie roku zmarł mąż, może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia przewidzianego dla samotnych rodziców.
Jedną z sytuacji życiowych, która wpływa na rozliczenie podatkowe, jest np. śmierć współmałżonka w trakcie roku. Zastanówmy się więc, jakie zeznanie złoży wdowa, wychowująca pełnoletnią córkę, która pobiera rentę socjalną po zmarłym ojcu.
Michał Cielibała, doradca podatkowy w Biurze Rachunkowym Biurex w Kielcach, wyjaśnia, że dziecko pełnoletnie zawsze rozlicza się samo z osiąganych przez siebie dochodów. Zgodnie z kodeksem cywilnym pełnoletnim jest osoba, która ukończyła 18 lat. Dziecko może jednak uzyskać pełnoletniość poprzez zawarcie związku małżeńskiego i od tej pory zawsze będzie już traktowane jako pełnoletnie, także dla celów podatkowych.