Podatnik rozwiódł się we wrześniu tego roku. Córka podatnika mieszka z nim, natomiast sąd orzekając o rozwodzie, nie rozstrzygnął, z którym rodzicem (matką czy ojcem) będzie mieszkać dziecko. Matka od września widuje się z dzieckiem dwa, trzy razy w tygodniu po kilka godzin. Czy w takiej sytuacji podatnik, czyli ojciec, u którego mieszka córka, będzie mógł rozliczyć się za 2009 rok jak osoba samotnie wychowująca dziecko?
O odpowiedź poprosiliśmy Izbę Skarbową w Szczecinie oraz Martę Zabłocką, księgową z Auxilium.
IZBA SKARBOWA W SZCZECINIE ODPOWIEDZIAŁA DGP