Organizacje pożytku publicznego (OPP), które będą chciały otrzymać 1 proc. z PIT za 2010 rok, będą musiały się o to postarać bardziej niż dotychczas. Chodzi przede wszystkim o zapamiętanie kilku dat do wypełnienia pewnych obowiązków, aby fiskus mógł przekazać pieniądze pochodzące od podatników. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 września.

Nowe obowiązki

Organizacja pożytku publicznego, aby móc pozyskiwać wpłaty z 1 proc., musi znaleźć się w specjalnym wykazie ministra pracy i polityki społecznej, dotychczas publikowanym pod koniec każdego roku. Tomasz Schimanek, ekspert z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, wskazuje, że w ubiegłych latach pojawiały się różne błędy zarówno w samym wykazie, jak w danych OPP, które posiadały urzędy skarbowe przekazujące wpłaty podatników.

– Najczęściej dotyczyło to sytuacji, w której urzędy miały błędne (bądź nieaktualne) numery kont bankowych lub sytuacji, w której organizacja będąca w wykazie ministra pracy nie figurowała w systemie skarbówki (Poltax). Często obie sytuacje doprowadzały do tego, że OPP nie otrzymywały wpłat z 1 proc. – stwieda Tomasz Schimanek.

Ministerstwo Pracy i Ministerstwo Finansów postanowiły uporządkować ten mechanizm w omawianej nowelizacji.

– Choć intencje były słuszne, to zaproponowane rozwiązanie jest bardzo skomplikowane – zauważa Tomasz Schimanek.

Jego zdaniem wykaz OPP będzie teraz ogłaszany praktycznie czterokrotnie do 15 grudnia każdego roku (podstawowe dane OPP bez numeru konta), do 15 stycznia roku następnego (z numerami kont), do 15 lutego (z numerami kont zaktualizowanymi przez urzędy skarbowe) i do 15 marca ostateczny wykaz OPP. Na kolejnych etapach praktycznie do końca lutego OPP mogą zgłaszać w ciągu dwóch tygodni od upublicznienia wykazu korekty danych tam zamieszczonych. W cały ten proces, oprócz organizacji, zaangażowane są trzy ministerstwa (pracy, finansów i sprawiedliwości) oraz urzędy skarbowe.

– Wydaje się, że skomplikowanie tego mechanizmu jest tak duże, że zamiast minimalizować ryzyko błędu, znacznie to ryzyko powiększa. Jest to także mechanizm dość uciążliwy dla organizacji – ocenia Tomasz Schimanek.

Z kolei Anna Mazgal, ekspert z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, uważa, że gdy przyjrzymy się zmianom, widać, że dotyczą one głównie terminów granicznych wprowadzania zmian, nie obejmą więc organizacji, które nie zmieniają numeru konta i od dawna mają status OPP. Inne będą musiały planować zmiany z wyprzedzeniem, żeby zdążyć przed upływem terminu.

– To chyba niewielka cena za to, że podatnikowi jest wygodniej – bo 1 proc. przekazuje za niego fiskus – i przez to chętniej przekazuje 1 proc. – podsumowuje Anna Mazgal.