Podatnik, którego małżonek umrze w roku podatkowym lub przed 30 kwietnia następnego roku, za który dokonywane jest rozliczenie, może złożyć małżeński PIT.

Czy śmierć małżonka pozwoli na preferencje

Podatnikowi w grudniu 2009 r. zmarła żona. Czy w rozliczeniu za 2009 rok będzie mógł złożyć zeznanie PIT razem ze zmarłą?