Podatnik, którego małżonek umrze w roku podatkowym lub przed 30 kwietnia następnego roku, za który dokonywane jest rozliczenie, może złożyć małżeński PIT.

Czy śmierć małżonka pozwoli na preferencje

Podatnikowi w grudniu 2009 r. zmarła żona. Czy w rozliczeniu za 2009 rok będzie mógł złożyć zeznanie PIT razem ze zmarłą?
TAK
Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który: zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego; pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.
Zatem podatnik będzie mógł złożyć wspólny PIT ze zmarłą żoną.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy po śmierci małżonka można złożyć wspólny PIT.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy są warunki dla łącznego rozliczenia
- Czy informować o śmierci małżonka
- Czy trzeba podać wszystkie dane zmarłego
- Czy można spóźnić się z wnioskiem
- Czy ryczałt wyłącza wspólne rozliczenie