Przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie, urząd skarbowy może zakwestionować prawo do wspólnego opodatkowania małżonków.

Czy ryczałt pozbawia wspólnego rozliczenia

Zostaliśmy z żoną wezwani do urzędu skarbowego, gdzie oświadczono nam, że nasze wspólne PIT-y za dwa lata są nieprawidłowe, bo jestem opodatkowany ryczałtem. Tłumaczyłem, że od dwóch lat nie osiągam przychodu z tej działalności, ale urzędnicy i tak wydali decyzję z podatkiem wyliczonym na każde z nas odrębnie. Czy urząd ma prawo tak zrobić?
TAK Urząd ma rację. W tym przypadku odwołanie nic nie da, a narazi na dodatkowe koszty. Dla możliwości preferencyjnego zastosowania sposobu opodatkowania małżonków bez znaczenia pozostaje okoliczność, że podatnik nie osiągnął przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie zryczałtowanej. Okoliczność ta miała istotne znaczenie w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2003 r. Przed tym dniem możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków była wykluczona w sytuacji, jeżeli chociażby jeden z małżonków uzyskał dochody (przychody) opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Fakt prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie zryczałtowanej nie stanowił zatem przesłanki wyłączającej możliwość zastosowania preferencyjnego sposobu opodatkowania małżonków; przesłankę taką stanowiło uzyskanie przychodów z tej działalności. Tym samym, jeżeli podatnik nie uzyskał przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie zryczałtowanej, miał prawo do rozliczenia się z dochodów osiągniętych w roku podatkowym wspólnie z małżonkiem.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy urząd może żądać od małżonków aktu ślubu

Czy trzeba złożyć oświadczenia o intercyzie

Czy separacja pozbawi wspólnego zeznania

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: PIT 2009: Kiedy fiskus zakwestionuje wspólne opodatkowanie.