W rozliczeniu za 2009 rok ulga prorodzinna przysługuje za miesiące kalendarzowe, w których dziecko pozostawało pod władzą rodzicielską, opieką prawną lub w rodzinie zastępczej. Za każdy miesiąc można odliczyć 92,67 zł.

W ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) uregulowano jeden szczególny przypadek, w którym ulga przysługuje jedynie za część miesiąca. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy w trakcie jednego miesiąca następuje przejęcie opieki nad dzieckiem.

Przepis art. 27f ust. 3 ustawy o PIT wyraźnie stanowi, że w sytuacji gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana była zarówno władza rodzicielska, jak i pełniona funkcja rodziny zastępczej lub opieki prawnej, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty 92,67 zł za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Regulacja ta zapobiega dublowaniu ulgi, w przypadku gdy przejęcie opieki następuje w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli zatem np. dziecko pozostawało pod władzą rodzicielską do 2 marca 2009 r., a przez resztę tego miesiąca znajdowało się w rodzinie zastępczej, to za marzec rodzic odliczy ulgę wyłącznie za dwa dni, tj. w wysokości 6,18 zł, natomiast rodzic zastępczy za 29 dni, tj. 89,61 zł.