Małżonkowie mogą złożyć jedno, wspólne zeznanie roczne PIT. Muszą jednak być cały rok w związku małżeńskim i pozostawać we wspólności majątkowej. Ważne też, aby małżeńskie zeznanie było złożone w ustawowym terminie, tj. za 2009 rok do 30 kwietnia 2010 r.

Czy małżonkowie muszą spełnić warunki

Podatnicy zostali małżeństwem pod koniec 2008 roku. Za 2009 rok chcą złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Czy muszą spełnić jakieś warunki, aby takiego rozliczenia dokonać?
TAK Przepisy ustawy o PIT przewidują, że małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie.
Zatem warunki do spełnienia przy wspólnym rozliczeniu to: podleganie w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (konieczność rozliczania w Polsce wszystkich światowych dochodów); istnienie przez cały rok podatkowy wspólności majątkowej między małżonkami; pozostawanie w związku małżeńskim cały rok.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy mąż i żona złożą jeden PIT.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy śmierć małżonka pozbawi preferencji
- Czy podatek płaci się od połowy dochodów
- Czy ważny jest procent dochodów polskich
- Czy ryczałt pozbawi wspólnego PIT
- Czy dochody szwedzkie ująć we wspólnym PIT