Małżonkowie mogą złożyć jedno, wspólne zeznanie roczne PIT. Muszą jednak być cały rok w związku małżeńskim i pozostawać we wspólności majątkowej. Ważne też, aby małżeńskie zeznanie było złożone w ustawowym terminie, tj. za 2009 rok do 30 kwietnia 2010 r.

Czy małżonkowie muszą spełnić warunki

Podatnicy zostali małżeństwem pod koniec 2008 roku. Za 2009 rok chcą złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Czy muszą spełnić jakieś warunki, aby takiego rozliczenia dokonać?