W kontaktach biura rachunkowego z klientami najwięcej problemów sprawiają dokumenty księgowe. Biura narzekają na spóźnienia w dostarczaniu dokumentów. Klienci na utrudniony do nich dostęp.

Z analizy usług biur rachunkowych przeprowadzonej na zlecenie Taxxo.pl wynika, że największym problemem dla klientów jest konieczność prowadzenia dodatkowej, równoległej ewidencji na potrzeby realizacji płatności. Przeszkodą w dobrej komunikacji z biurem jest też brak dostępu do przekazanych mu dokumentów.

Problemy biur księgowych