Z analizy usług biur rachunkowych przeprowadzonej na zlecenie Taxxo.pl wynika, że największym problemem dla klientów jest konieczność prowadzenia dodatkowej, równoległej ewidencji na potrzeby realizacji płatności. Przeszkodą w dobrej komunikacji z biurem jest też brak dostępu do przekazanych mu dokumentów.

Problemy biur księgowych

Największym problemem biur (60 proc.) jest nieterminowe dostarczanie dokumentów przez klientów. Najbardziej skuteczną metodą walki z tym problemem jest informowanie klientów o sankcjach za opóźnienia, które wynikają z zawartej umowy lub odbieranie dokumentów u klienta. Karą może być konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty, zrzeczenie się odpowiedzialności za problemy wynikające z nieterminowych rozliczeń oraz np. odmowa dokonania rozliczeń przez biuro. Biura narzekają także na utrudnioną komunikację z klientami: opóźnienia, brak jednolitej formy komunikacji (jedne firmy lubią e-mail, inne telefon), brak współpracy (klienta interesuje tylko wysokość rozliczeń) oraz czasochłonność rozmów z klientami. 20 proc. biur ma także kłopoty z osobami, które nie przekazują opłaty za usługi biura lub na zapłatę podatku.

Oczekiwania klientów

W badaniu sprawdzono też jak klienci oceniają biura rachunkowe. Ich zdaniem obsługa rachunkowa może poprawić się dzięki księgowości on-line. Oczekują wprowadzenia elektronicznej wymiany dokumentów oraz dostępu do nich za pomocą sieci. Chcieliby także, aby biura informowały ich o terminach płatności oraz o rozwiązaniach niezbędnych do zarządzania podatkami.

Jak się okazało, podobnych rozwiązań oczekują biura rachunkowe. Nie widzą one problemu w przypominaniu klientom o płatnościach i konieczności dostarczenia dokumentów (biura już teraz dzwonią do klientów, wysyłają SMS-y oraz e-maile), ale przyznają, że pracę ułatwiłoby im zautomatyzowanie tego procesu.