Nadal obowiązują dwa rodzaje odliczeń z tytułu darowizn na kościół. Trzeba jednak pamiętać o różnicach między nimi. Główne trzy to: podstawa prawna odliczenia, zakres ulgi – limitowane bądź nie oraz cel, na jaki jest przeznaczona darowizna. Prawo do odliczenia darowizny limitowanej, przeznaczonej na cele kultu religijnego wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Podstawą do odliczenia nielimitowanej darowizny są ustawy kościelne regulujące stosunek państwa do poszczególnych kościołów i wyznań.

Te ostatnie pozwalają odliczyć od dochodu całą darowiznę przekazaną na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnej osoby prawnej. Cel ten nie jest jednak tożsamy z celem kultu religijnego. W przypadku darowizny limitowanej podatnik może odliczyć pieniądze czy darowizny rzeczowe związane ze swoim wyznaniem. Darowizna może być przeznaczona np. na budowę kościoła, utrzymanie parafii i kościoła itp.

Zakres działalności charytatywno-opiekuńczej częściowo określają przepisy. Przykładowo działalność charytatywno-opiekuńcza kościoła katolickiego obejmuje m.in. prowadzenie szpitali, udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie.

Trzeba pamiętać, że w przypadku obu ulg, darowizny pieniężne muszą być udokumentowane wpłatą na konto obdarowanego. Robert Krasnodębski, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Weil, Gotshal & Manges uważa, że podatnik ma prawo dokonania korekty, jeśli darowiznę na cel kultu religijnego odliczył jako darowiznę nielimitowaną.

– Podatnik będzie musiał sprawdzić, czy pierwotne odliczenie mieści się w limicie ulgi z ustawy podatkowej – podkreśla ekspert.

W jego ocenie w innej sytuacji znajdą się podatnicy, którym pomyłkę wykrył fiskus.

– Darowizny na kościół są dwiema odrębnymi ulgami i organy podatkowe nie mają obowiązku dopasowywania rodzaju odliczenia do sytuacji podatnika – mówi Robert Krasnodębski. Zmian powinien dokonać sam podatnik.

Ważne

Odliczenie od dochodu darowizny kościelnej w ramach limitu nie może przekroczyć 6 proc. dochodu rocznego