6 tys. polskich księgowych i audytorów zostanie przeszkolonych do 2015 r. za pieniądze Szwajcarii i przy wsparciu Banku Światowego. W piątek w Ministerstwie Finansów podpisano umowy dot. finansowania i prowadzenia tych szkoleń.

Piątkowa umowa opiewa na 10 mln franków szwajcarskich na projekt szkoleń ze sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym. Projekt zostanie sfinansowany za pieniądze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który dysponuje 500 mln franków.

W Ministerstwie Finansów umowę podpisali wiceminister rozwoju regionalnego Andrzej Zdziebło i ambasador Szwajcarii w Polsce Benedict de Cerjat. Ambasador podał, że to pierwszy projekt z Polsko-Szwajcarskiego Funduszu Współpracy, skierowany dla sektora prywatnego.

Współpraca z Polską jest częścią programu dla krajów, które przyłączyły się do UE w 2004 r. "To wyraz poparcia dla włączenia nowych krajów członkowskich do UE" - podkreślił. Podobne projekty dotyczące finansów prowadzone są ze wsparciem Szwajcarii w Estonii, Słowenii, na Łotwie i w Czechach.

Reklama

Z krajowych i międzynarodowych szkoleń będą mogły skorzystać polskie firmy i urzędnicy

Drugą umowę - w sprawie realizacji projektu - podpisali wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch i szef BŚ w Polsce i krajach bałtyckich Thomas Laursen. Umowę będzie realizował oddział Banku Światowego w Wiedniu, który zajmuje się sprawozdawczością finansową.

Chojna-Duch podkreśliła, że już w poniedziałek w ramach projektu jedzie do Wiednia z pierwszą grupą pracowników z Ministerstwa Finansów. Projekt w Polsce ma zmniejszyć m.in. różnice między regionami. Skierowany będzie głównie do województw lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego - podała wiceminister.

Z krajowych i międzynarodowych szkoleń będą mogły skorzystać polskie firmy i urzędnicy. Księgowi i audytorzy mają się nauczyć międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej. "To największy projekt, w realizację którego bank zaangażowany jest w regionie Europy i Azji Centralnej" - mówił w piątek w Warszawie szef wiedeńskiego centrum ds. reformy sprawozdawczości finansowej BŚ.