Czy amortyzować lokal firmowy

Przeznaczyłem dwa pokoje w swoim stumetrowym mieszkaniu o wartości 450 tys. zł na działalność mojej firmy (biuro tłumaczeń). Pokoje mają odpowiednio powierzchnię 15 i 20 mkw. W sumie firmowa powierzchnia to 35 mkw. Chciałbym zaliczyć w koszty amortyzację tych pomieszczeń. Czy mogę to zrobić?

TAK W takim przypadku wartość początkowa ustalana jest w wysokości odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność gospodarczą, do ogólnej powierzchni użytkowej mieszkania. Mamy zatem proporcję 35/100. A zatem wartość początkowa, którą podatnik może przyjąć dla potrzeb amortyzacji, wynosi 0,35 z 450 tys. zł, czyli 157 500 zł. Od tak ustalonej wartości początkowej można dokonywać odpisów amortyzacyjnych w wysokości 1,5 proc. rocznie, czyli 2362,50 zł. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc albo co kwartał albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Suma odpisów dokonanych w pierwszym roku podatkowym nie może przekroczyć odpisów za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do końca tego roku podatkowego. Można też skorzystać z uproszczonej metody amortyzacji, ale wówczas odpisy są niższe, bo byłyby naliczane od podstawy ustalanej jako iloczyn powierzchni i stałej kwoty 988 zł.

Podstawa prawna

Art. 22 ust. 1, art. 22g ust. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy prasa fachowa jest kosztem podatkowym

Czy zakup pralki jest odliczany od przychodu

Czy dzielić wydatki ponoszone na media

Czy rozliczać koszty mieszkania

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak samozatrudniony rozlicza ponoszone wydatki.