Dla rozliczenia transakcji zbycia nieruchomości dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych kluczowe znaczenie mają trzy daty: 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2008 r. oraz 1 stycznia 2009 r. Te daty wyznaczają, jakie przepisy należy stosować, aby opodatkować sprzedaż mieszkania lub domu w odpowiedni sposób.

Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu PIT tylko wtedy, gdy sprzedaż następuje przed upływem pięciu lat od momentu nabycia. Okres pięcioletni liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Oznacza to, że nieruchomości kupione w 2006 roku będą podlegały PIT, gdy sprzedaż nastąpi do 2011 roku. Od 2012 roku taka sprzedaż nie będzie już objęta podatkiem.

Ważne źródło

Sprzedaż nieruchomości stanowi jedno ze źródeł przychodów, które trzeba opodatkować. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w pkt a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany.

Należy pamiętać, że zbycie to obok sprzedaży każde prawem dopuszczalne przeniesienie prawa własności rzeczy na osobę trzecią. Jednak ustawodawca podatkowy opodatkowuje jedynie takie zbycie, które ma charakter odpłatny.

Obowiązki podatkowe powstaną także przy zamianie nieruchomości. Nabycie nieruchomości w drodze sprzedaży i zamiany wywiera identyczne skutki prawnopodatkowe. Bez znaczenia pozostaje przyczyna zamiany lokalu.

Ważne

Podatnik, który będzie składał zeznanie PIT-39, może też wskazać organizację pożytku publicznego, której będzie chciał przekazać 1 proc. podatku

10 proc. podatek od przychodu od sprzedaży nieruchomości nabytych do 31 grudnia 2006 r.

19 proc. podatek od dochodu przy sprzedaży nieruchomości nabytych od 2007 roku

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ustalić podstawę opodatkowania przy zbyciu nieruchomości.