Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od zakupu jest opodatkowana. Nie płaci się PIT, gdy pieniądze ze sprzedaży wydamy na inne cele mieszkaniowe. Okres przedawnienia w przypadku tej ulgi mieszkaniowej wynosi aż 7 lat.
Podatnicy, którzy chcieli skorzystać ze starej ulgi mieszkaniowej (dotyczy nieruchomości nabytych do końca 2006 roku i sprzedanych w ciągu 5 lat), ale nie spełnili warunków uprawniających do jej zastosowania, nie mają co liczyć na przedawnienie zobowiązania w ciągu 5 lat. Jak potwierdził ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 813/10), jeśli podatnik po sprzedaży mieszkania złoży oświadczenie o przeznaczeniu środków ze sprzedaży w ciągu 2 lat na inne cele mieszkaniowe i nie dotrzyma tej obietnicy, nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z PIT. Co więcej, okres przedawnienia podatku będzie liczony od upływu tego 2-letniego okresu.

Niekorzystny wyrok