Podatnicy, którzy chcieli skorzystać ze starej ulgi mieszkaniowej (dotyczy nieruchomości nabytych do końca 2006 roku i sprzedanych w ciągu 5 lat), ale nie spełnili warunków uprawniających do jej zastosowania, nie mają co liczyć na przedawnienie zobowiązania w ciągu 5 lat. Jak potwierdził ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 813/10), jeśli podatnik po sprzedaży mieszkania złoży oświadczenie o przeznaczeniu środków ze sprzedaży w ciągu 2 lat na inne cele mieszkaniowe i nie dotrzyma tej obietnicy, nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z PIT. Co więcej, okres przedawnienia podatku będzie liczony od upływu tego 2-letniego okresu.

Niekorzystny wyrok

Błędne obliczenie okresu przedawnienia doprowadziło skarżącego w sprawie gdańskiej do porażki w sądzie i w efekcie konieczności zapłaty podatku. Skarżącym był małżonek, który w grudniu 2003 roku kupił nieruchomość, a w lutym 2004 roku ją sprzedał. Nie chciał jednak zapłacić podatku dochodowego, więc złożył oświadczenie, że w ciągu 2 lat przeznaczy środki uzyskane ze sprzedaży na inne cele mieszkaniowe. Jak ustalił naczelnik urzędu skarbowego, skarżący nie postąpił zgodnie ze swoim oświadczeniem, ponieważ przeznaczył środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na remont budynku, który nie był jego własnością (był własnością jego żony). Przez następne 4 lata nic się nie działo.

Naczelnik urzędu w 2010 roku postanowił jednak działać i uznał, że u skarżącego powstała zaległość podatkowa, a podatnik ma zapłacić 4 tys. zł podatku (10 proc. od 40 tys. zł uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości). Podatnik twierdził, że zobowiązanie się przedawniło.

Jak orzekł sąd, zgodnie z art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Jednak zdaniem WSA w Gdańsku złożenie oświadczenia przedłużyło okres przedawnienia o następne 2 lata i wynosi 7 lat. Sąd uzasadniał, że złożenie oświadczenia skutkowało odroczeniem terminu płatności na okres dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży lokalu.

Podobne regulacje

Jak wyjaśnia Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy z LTA, regulacje dotyczące zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, które zostały nabyte do 31 grudnia 2006 r. (tego okresu dotyczył wyrok WSA w Gdańsku) oraz po 1 stycznia 2009 r., są do siebie zbliżone. Ich sens sprowadza się do zwolnienia z podatku tej części pozyskanych w wyniku zbycia środków finansowych, która została przeznaczona na określony przepisami cel mieszkaniowy. Środki te powinny zostać wydatkowane w terminie 2 lat od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości.

– Jeśli podatnik nie spełni warunków do skorzystania ze zwolnienia, w szczególności nie wyda w dwuletnim terminie zadeklarowanych wcześniej kwot, musi się liczyć z zapłatą podatku w części odnoszącej się do niewydatkowanej kwoty – przypomina ekspert. Konsekwencją niespełnienia warunków zwolnienia będzie również obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę, należnych od pierwotnego terminu uiszczenia podatku, a zatem naliczanych wstecz.