Na wyroki powinny zwrócić uwagę przede wszystkim osoby, które znalazły się w nietypowych sytuacjach. Dotyczy to np. małżonków, którzy chcą skorzystać z ulgi internetowej, ale faktury za internet są wystawiane na małżonka, który nie pracuje. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 575/09, prawomocny), małżonkowie w takiej sytuacji spełniają warunki do uzyskania odliczenia wydatku z tytułu użytkowania sieci internetowej. Nie ma zatem znaczenia – uznał sąd – na którego z małżonków została wystawiona faktura, jeżeli we wspólnym miejscu ich zamieszkania użytkują sieć internetową i ponoszą z tego tytułu wydatki.

Z kolei z wyroku WSA w Bydgoszczy (sygn. akt: I SA/Bd 579/08, prawomocny) wynika, że podatnicy nie mają obowiązku korzystania z ulgi internetowej w pełnej wysokości. Oznacza to, że w przypadku poniesienia wydatku na internet w wysokości 300 zł, odliczą tylko tę kwotę.

Na spełnienie wymogów formalnych zwrócił uwagę WSA w Białymstoku (sygn. akt I SA/Bk 381/08, prawomocny). Sąd uznał, że do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko konieczne jest złożenie zeznania rocznego w ustawowym terminie, czyli do 30 kwietnia. Przekroczenie terminu pozbawia prawa do preferencyjnego rozliczenia.

Ważne

Podatnicy przede wszystkim powinni pamiętać o terminach oraz o spełnieniu ustawowych warunków uprawniających do skorzystania z ulgi