Szybkość wypełnienia i złożenia zeznania rocznego nie zależy tylko od woli podatnika. Osoba, która otrzymuje wynagrodzenie za pośrednictwem płatnika, aby rozliczyć dochody, musi otrzymać PIT-11, który zawiera informacje o wysokości uzyskanych przychodów, kosztach uzyskania przychodów, pobranych zaliczkach na podatek, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w danym roku podatkowym.

Przykład 1

Wydatki na dojazd

Podatnik w celu dojazdu do pracy korzysta z transportu autobusowego organizowanego przez pracodawcę. Finansowanie z tego tytułu odbywa się dwutorowo, tj. pracodawca dopłaca pracownikom za dojazdy, zaliczając te dopłaty do przychodów opodatkowanych, zaś częściowo pracownicy sami partycypują w kosztach – co również znajduje wyraz w postaci potrąceń na listach płac. Z tytułu dojazdu do pracy podatnik otrzymuje bilety kwartalne, natomiast na koniec roku pracodawca wydaje zaświadczenie, z którego wynika, że odpłatność za bilety na dojazd do pracy potrącana jest w danym okresie, a następnie doliczona w roku podatkowym do przychodów opodatkowanych pracownika. Czy podatnik, mając zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości odpłatności za bilety na dojazd do pracy, które zostały potrącone i doliczone do przychodów opodatkowanych pracownika, może zastosować w rozliczeniu rocznym koszty faktycznie poniesione?

Podatnik w rozliczeniu rocznym może zastosować koszty faktycznie poniesione, jeśli wydatki te są udokumentowane imiennym biletem okresowym. Kwestia, czy imienny bilet okresowy jest sporządzony w postaci jednego dokumentu, bądź też dokumentu z załącznikiem ma charakter techniczny, a nie normatywny i nie może pozbawić go cech dowodu na okoliczność poniesienia takich kosztów. W związku z tym podatnik może w rocznym PIT wykazać koszty faktycznie poniesione na dojazdy do pracy.

Gdy podatnik będzie chciał skorzystać z ulg podatkowych, będzie musiał zebrać dodatkowe dokumenty.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji przeczytasz więcej na temat:

Obowiązków płatnika

Odliczeniach od dochodu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dokumentować prawo do ulg podatkowych.