Zbliżający się koniec roku to sygnał, że pora przygotować się do rozliczenia PIT za 2009 rok. Najważniejsze to zebrać potrzebne dokumenty. Większość ulg jest tak skonstruowana, że gdy nie mamy odpowiednich papierów, czy to w postaci faktur umów, czy zaświadczeń, nie można z nich skorzystać, nawet gdy wydaliśmy lub wydamy przed końcem roku pieniądze na cele objęte odliczeniem. Dokumenty te musimy zgromadzić, ale nie dołączamy ich do zeznania PIT. Przechowujemy je na wypadek, gdyby urzędnicy chcieli sprawdzić nasze zeznanie.

Darowizny

W najlepszej sytuacji są osoby, które dysponują nadwyżką pieniędzy, którą mogłyby i chcą przekazać na społecznie użyteczne cele. W takim przypadku, mogą dokonać darowizny. Ważne, by miała ona odpowiedniego adresata i były przeznaczone na odpowiedni cel (zob. art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT). Jeśli chcemy sobie zagwarantować prawo do odliczenia takiej darowizny, musimy zadbać o to, by w naszych dokumentach znalazło się potwierdzenie, że pieniądze trafiły na konto obdarowanego. Potrzebny będzie nam przekaz pocztowy lub bankowy dowód wpłaty. W tym ostatnim przypadku może to być oczywiście dowód wpłaty dokonanej za pomocą konta internetowego w banku. Musi to być jednak wtórnik przelewu generowany przez bank, a nie wyciąg z konta. Jeśli darowizna miała charakter niepieniężny, potrzebna jest z kolei umowa oraz oświadczenie obdarowanego, że darowiznę przyjął. W przypadku dokonania darowizny na rzecz zagranicznego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pożytku publicznego, trzeba dodatkowo postarać się o oświadczenie tej organizacji, że taką działalność ona prowadzi.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu przeczytasz o:

Uldze internetowej

Uldze prorodzinnej

Rehabilitacji

Uldze na leki

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co zrobić przed końcem roku, aby skorzystać z ulg w PIT.