Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód. Oznacza to, że osiągnięty przychód trzeba pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów. Od tak obliczonego dochodu trzeba będzie obliczyć należny za dany rok podatek. Ważne, aby przed dokonaniem takich obliczeń sprawdzić, czy nie przysługują nam jeszcze jakieś ulgi. Jedne będzie można odliczyć właśnie od dochodu, inne natomiast od podatku. Takie odliczenia pozwolą zmniejszyć zobowiązanie podatkowe.

My dziś omówimy najczęściej wykorzystywane przez podatników ulgi: internetową i rehabilitacyjną – odliczane od dochodu, oraz prorodzinną – odliczaną od podatku.

Niepełnosprawni z ulgą

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub osoby, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione w danym roku na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Katalog wydatków, które w rocznym PIT można uwzględnić, jest określony w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji przeczytasz więcej o ulgach związanych z:

Wydatkami na sieć

Wychowywaniem dziecka

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Z jakich ulg podatkowych można skorzystać w PIT za 2009 rok.