Odliczeniu od podatku w ramach ulgi prorodzinnej podlega kwota 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad dzieckiem.

Prawo do pełnej ulgi prorodzinnej ma rodzic, którego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, a dziecko pobiera rentę. Nie wyklucza odliczenia w zeznaniu PIT przez żyjącego małżonka, gdy np. 22-letnie dziecko, które studiuje lub się uczy, pobiera rentę rodzinną z tytułu śmierci jednego z rodziców.

Ulgę prorodzinną będzie można uwzględnić w pełnej wysokości (tj. 1112,04 zł) niezależnie, w którym miesiącu nastąpiła śmierć współmałżonka i w jakiej wysokości dziecko otrzymuje rentę rodzinną (nie obowiązuje tutaj limit dochodu 3089 zł, uzyskanego w ciągu roku przez pełnoletnie dziecko, który pozbawia ulgi prorodzinnej rodziców).

Przykładowo śmierć jednego z rodziców nastąpiła w lipcu 2009 r. i od tego czasu studiujące 22-letnie dziecko pobiera rentę rodzinną. Żyjący rodzic, rozliczając się w zeznaniu za 2009 rok, może odliczyć rentę prorodzinną w pełnej wysokości. Nie następuje w takim przypadku ograniczenie ulgi do miesięcy, w którym drugi z rodziców żył, czy miesięcy do rozpoczęcia pobierania renty rodzinnej.

8 dni zostało do wyboru formy opodatkowania

20 dni zostało do rozliczenia ryczałtu za 2009 rok

108 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok