Rozmowa z ANDRZEJEM PARAFIANOWICZEM, wiceministrem finansów - Internet nie jest anonimowy. Łatwość pozyskiwania i gromadzenia informacji dotyczących ofert sprzedaży towarów i usług, dokonanych transakcji oraz metod ich zawierania pozwala kontroli skarbowej na skuteczne typowanie podatników do kontroli.
EWA MATYSZEWSKA
Dlaczego urzędy kontroli skarbowej coraz intensywniej sprawdzają przedsiębiorców działających w internecie?