Rozpoczęła się gorączka przedświątecznych zakupów. Jak grzyby po deszczu wyrastają stragany z ozdobami choinkowymi czy upominkami.

– Co roku mam stoisko w centrach handlowych oraz na lokalnych bazarach z ozdobami świątecznymi. Zdarza się, że za jeden miesiąc zarobię nawet 20 tys. zł – mówi pan Marek z Warszawy. A czy pan Marek dzieli się zarobkiem z fiskusem? Okazuje się, że podatek płaci tylko od zarobku wypracowanego w centrach handlowych, bo tam łatwo o kontrolę skarbową. Z innej sprzedaży podatku nie odprowadza.

To poważny błąd. Jak dowiedzieliśmy się w urzędach kontroli skarbowej (UKS), inspektorzy rozpoczęli wzmożone kontrole podatników zajmujących się handlem sezonowym. Kontrolują też inne obszary działalności związanej z okresem zimy, np. imprezy andrzejkowe, mikołajkowe oraz zakłady wulkanizacyjne, które wymieniają opony.

Przygotowania do kontroli...

Urzędy kontroli skarbowej w okresie przedświątecznym częściej niż zwykle sprawdzają, jak ze swoich obowiązków wywiązują się sprzedawcy.

Elżbieta Domagała z UKS w Bydgoszczy wskazuje, że okres przedświąteczny to czas zwiększonej sprzedaży w handlu detalicznym. Jednym ze sposobów zaniżania podatków jest obrót poza kasą fiskalną.

– W ciągu 11 miesięcy 2009 r. inspektorzy skarbowi nałożyli ponad 2,2 tys. mandatów na kwotę ponad 450 tys. zł – podaje Elżbieta Domagała.

Również Grażyna Hermann-Perek z UKS w Poznaniu stwierdza, że w grudniu kontrola skarbowa częściej niż zwykle będzie sprawdzać, czy sprzedawcy wywiązują się ze swoich obowiązków.

– Będziemy też przypominać, aby klienci sami dbali o swój interes i kupując, żądali paragonu – ocenia Grażyna Hermann-Perek.

Z kolei Mariola Grabowska z UKS w Łodzi zwraca uwagę, że działania łódzkiego UKS będą miały na celu skłonienie sprzedawców do rejestrowania transakcji na kasach fiskalnych i wydawania paragonów.

– W okresie przedświątecznym kontrola skarbowa będzie bardziej widoczna, bo inspektorzy będą używać służbowych kurtek z napisem „kontrola skarbowa” – dodaje Anna Baran z UKS w Zielonej Górze.

Bogusław Jóźwik z UKS w Szczecinie podkreśla, że szczególna uwaga będzie zwracana na sprzedawców środków pirotechnicznych.

... nie wszędzie...

Nie wszystkie UKS planują podjęcie szczególnych działań w związku ze świętami. Andrzej Bartyska z UKS w Gdańsku stwierdza, że gdański UKS nie planuje specjalnej akcji kontroli kas fiskalnych u podatników zajmujących się handlem przedświątecznym.

– Nie oznacza to, że ogłaszamy dla tych przedsiębiorców amnestię. Nadzór nad tego typu działalnością prowadzić będziemy na bieżąco – ostrzega Andrzej Bartyska.

Również Janusz Kozłowski z UKS we Wrocławiu mówi, że urząd rutynowo przez cały rok na terenie woj. dolnośląskiego prowadzi kontrole podmiotów prowadzących działalność handlową (punkty sprzedaży, targowiska).