Urzędy kontroli skarbowej rozpoczęły sprawdzanie działalności sezonowej. Świąteczni handlarze są kontrolowani w zakresie m.in. ewidencji obrotów. Takie działania mają zwiększyć wpływy budżetowe i zmniejszyć szarą strefę.
Rozpoczęła się gorączka przedświątecznych zakupów. Jak grzyby po deszczu wyrastają stragany z ozdobami choinkowymi czy upominkami.
– Co roku mam stoisko w centrach handlowych oraz na lokalnych bazarach z ozdobami świątecznymi. Zdarza się, że za jeden miesiąc zarobię nawet 20 tys. zł – mówi pan Marek z Warszawy. A czy pan Marek dzieli się zarobkiem z fiskusem? Okazuje się, że podatek płaci tylko od zarobku wypracowanego w centrach handlowych, bo tam łatwo o kontrolę skarbową. Z innej sprzedaży podatku nie odprowadza.
To poważny błąd. Jak dowiedzieliśmy się w urzędach kontroli skarbowej (UKS), inspektorzy rozpoczęli wzmożone kontrole podatników zajmujących się handlem sezonowym. Kontrolują też inne obszary działalności związanej z okresem zimy, np. imprezy andrzejkowe, mikołajkowe oraz zakłady wulkanizacyjne, które wymieniają opony.

Przygotowania do kontroli...

Urzędy kontroli skarbowej w okresie przedświątecznym częściej niż zwykle sprawdzają, jak ze swoich obowiązków wywiązują się sprzedawcy.
Elżbieta Domagała z UKS w Bydgoszczy wskazuje, że okres przedświąteczny to czas zwiększonej sprzedaży w handlu detalicznym. Jednym ze sposobów zaniżania podatków jest obrót poza kasą fiskalną.
– W ciągu 11 miesięcy 2009 r. inspektorzy skarbowi nałożyli ponad 2,2 tys. mandatów na kwotę ponad 450 tys. zł – podaje Elżbieta Domagała.
Również Grażyna Hermann-Perek z UKS w Poznaniu stwierdza, że w grudniu kontrola skarbowa częściej niż zwykle będzie sprawdzać, czy sprzedawcy wywiązują się ze swoich obowiązków.
– Będziemy też przypominać, aby klienci sami dbali o swój interes i kupując, żądali paragonu – ocenia Grażyna Hermann-Perek.
Z kolei Mariola Grabowska z UKS w Łodzi zwraca uwagę, że działania łódzkiego UKS będą miały na celu skłonienie sprzedawców do rejestrowania transakcji na kasach fiskalnych i wydawania paragonów.
– W okresie przedświątecznym kontrola skarbowa będzie bardziej widoczna, bo inspektorzy będą używać służbowych kurtek z napisem „kontrola skarbowa” – dodaje Anna Baran z UKS w Zielonej Górze.
Bogusław Jóźwik z UKS w Szczecinie podkreśla, że szczególna uwaga będzie zwracana na sprzedawców środków pirotechnicznych.

... nie wszędzie...

Nie wszystkie UKS planują podjęcie szczególnych działań w związku ze świętami. Andrzej Bartyska z UKS w Gdańsku stwierdza, że gdański UKS nie planuje specjalnej akcji kontroli kas fiskalnych u podatników zajmujących się handlem przedświątecznym.
– Nie oznacza to, że ogłaszamy dla tych przedsiębiorców amnestię. Nadzór nad tego typu działalnością prowadzić będziemy na bieżąco – ostrzega Andrzej Bartyska.
Również Janusz Kozłowski z UKS we Wrocławiu mówi, że urząd rutynowo przez cały rok na terenie woj. dolnośląskiego prowadzi kontrole podmiotów prowadzących działalność handlową (punkty sprzedaży, targowiska).... ale w innych obszarach

Inspektorzy skarbowi zajmują się nie tylko kontrolą świątecznych sprzedawców. Przykładowo – jak opisuje Anna Baran – w ostatnią sobotę listopada pracownicy UKS w Zielonej Górze, funkcjonariusze urzędów celnych i policji przeprowadzili na terenie Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego kontrole przestrzegania prawa przez kluby i dyskoteki organizujące zabawy andrzejkowe. Celem akcji było sprawdzenie prawidłowości opodatkowania przychodu oraz legalności pochodzenia alkoholu i papierosów.
– W efekcie wymierzono przedsiębiorcom i ich pracownikom 28 mandatów karnych prawie na 20 tys. zł, a w dwóch przypadkach zostanie wszczęte postępowanie przygotowawcze – podkreśla Anna Baran.
Izabela Głowacka z UKS w Białymstoku zwraca uwagę na inną akcję – UKS w Białymstoku przeprowadził (i będzie ją kontynuował) w związku z nadejściem zimy kontrolę zakładów wulkanizacyjnych wymieniających opony.
– Okazało się, że aż siedem z dziewięciu skontrolowanych zakładów nie wystawiało klientom paragonów fiskalnych. Należy liczyć się z kolejnymi kontrolami – stwierdza Izabela Głowacka.
Według Mirosławy Torenc z UKS w Olsztynie kontrole przedsiębiorców w listopadzie i grudniu oprócz wymiernych wpływów do budżetu państwa mają charakter prewencyjny.
– Skala nieprawidłowości jest bardzo duża i należy prowadzić tego typu działania, tym bardziej że akcję pozytywnie oceniają przedsiębiorcy działający zgodnie z prawem, ponieważ jest to dla nich wsparciem w walce z nieuczciwą konkurencją – podsumowuje Mirosława Torenc.
OPINIA
Joanna Patyk
doradca podatkowy w BDO
Kontrole UKS skierowane na handel przedświąteczny będą prowadzone w celu wyeliminowania tzw. szarej strefy występującej w tym zakresie.
Kontrola taka nie jest kontrolą technicznie skomplikowaną, a pozwala wyeliminować w pewnym zakresie szarą strefę i brak opodatkowania ze strony podatników dostaw towarów na gruncie ustawy o VAT. Ma też przełożenie na ustalenie przychodu do opodatkowania na gruncie CIT lub PIT w zależności od charakteru prawnego danego podatnika.
Kontrole UKS skupią się przede wszystkim na podatnikach prowadzących sprzedaż detaliczną w małym rozmiarze, także za pomocą przenośnych stanowisk (np. na bazarach, ulicach, stoiskach świątecznych).
OPINIA
Katarzyna Bieńkowska
doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf
Okres przedświąteczny to od lat okres wzmożonych zakupów. To także okazja do zarobku dla tych, którzy na co dzień nie parają się handlem. Kontrole zapewne będą dotyczyć tego, czy dana osoba prowadzi zgłoszoną działalność, nie ukrywa rzeczywistych dochodów oraz czy odprowadza należne podatki. Poza tym należy też pamiętać o obowiązkach ewidencyjnych (kasa fiskalna). Oczywiście kontrole prowadzone w sposób racjonalny i systematyczny, zaplanowane i trafione należy uznać za zasadne i celowe. Jasne – nikt nie lubi płacić podatków ani być kontrolowany, ale trzeba pamiętać, że nawet sezonowa działalność handlowa to rodzaj działalności gospodarczej związanej z określonymi obowiązkami, których nie wolno unikać.
Joanna Patyk, doradca podatkowy w BDO / DGP
Kontrola skarbowa / DGP