Małgorzata Brzoza

Izba Skarbowa w Szczecinie

Wypełnianie zeznań rocznych wysyłanych drogą elektroniczną nie różni się od formy papierowej. Składając zeznanie tą drogą, podatnik, tak samo jak przy papierowej wersji, powinien zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie formularza PIT. Interaktywne formularze weryfikują wprawdzie rozliczenie podatnika pod względem formalnym oraz zapewniają poprawność rachunkową, ale nie usuwają wszystkich popełnianych przez podatników błędów.

Dla ułatwienia wypełniania pól, po ustawieniu kursora myszki na odpowiednim polu formularza wyświetlana jest podpowiedź oraz krótki opis pola i sposobu jego wypełnienia. W przypadku wykrycia niezgodności w danych podatnika czy niezgodności w obliczeniach wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Pozwala to już na początku wyeliminować niektóre błędy, ale podkreślam – nie zastąpi starannego przenoszenia danych z informacji PIT-11, którą podatnik otrzymał od swojego pracodawcy.

Przed wysłaniem formularza podatkowego można sprawdzić jeszcze jego poprawność. W przypadku wykrycia błędu wyświetlony zostanie komunikat oznaczający, że należy dokonać korekty niektórych danych. Tylko w przypadku poprawnego wypełnienia pól wyświetlony zostanie komunikat: Wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.

Po wysłaniu wypełnionego zeznania przypisany zostaje mu numer referencyjny, pozwalający na sprawdzenie jego statusu. Należy pamiętać, że wysłanie dokumentu nie jest równoznaczne z jego złożeniem.