Z możliwości przesyłania PIT drogą elektroniczną z roku na rok korzysta coraz więcej osób. Coraz więcej deklaracji można bowiem składać bez używania bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. Co się stanie, gdy podatnik, wysyłając swoje roczne zeznanie drogą elektroniczną, popełni błąd? Jak prawidłowo skorygować taką deklarację?
Małgorzata Brzoza
Izba Skarbowa w Szczecinie