Pierwsze czytanie projektu przewidującego takie rozwiązanie odbyło się dziś w Sejmie. Propozycję zmiany ustawy przygotowała sejmowa komisja "Przyjazne Państwo". Ma ona na celu uproszczenie obowiązków rejestracyjnych firm.

Zgodnie z obecnymi przepisami, przedsiębiorca, który chce być tzw. podatnikiem VAT czynnym, musi - zanim zacznie działalność - złożyć do urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. Jeżeli zamierza dokonywać także wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, powinien ponadto zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o takim zamiarze w dodatkowym zgłoszeniu rejestracyjnym.

"Firmy w Polsce są obarczone znaczną ilością nieuzasadnionych obowiązków biurokratycznych"

Zdaniem autorów projektu, firmy w Polsce są obarczone znaczną ilością nieuzasadnionych obowiązków biurokratycznych. Przyjęcie proponowanych zapisów ma dostosować przepisy do realiów gospodarczych. Zmiana miałaby uprościć nie tylko obowiązki rejestracyjne, ale także ograniczyć prace administracyjne w urzędach. Zgodnie z projektem zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2010 roku.

Wiceminister finansów Ludwik Kotecki powiedział podczas dyskusji nad projektem, że proponowana zmiana ma charakter systemowy. Jego zdaniem prawidłowa identyfikacja podatników dokonujących dostaw wewnątrzwspólnotowych jest istotna dla oceny prawidłowości tych transakcji. Wiceminister zwrócił też uwagę, że projekt jest niedopracowany i brakuje w nim przepisów przejściowych.

Projekt został skierowany do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.