Rozmowa z ANNĄ MISIAK z MDDP Doradztwo Podatkowe - Zmiany w opodatkowaniu świadczeń pozapłacowych są niezbędne. Firmy oczekują wyłączenia z opodatkowania świadczeń, które są niezbędne ze względu na charakter świadczonej pracy lub też – jak opieka medyczna – są tak powszechne, że funkcjonują w większości firm.
Badania potwierdzają, że na etapie tworzenia polityki płacowej najistotniejszym czynnikiem branym pod uwagę przez firmy jest budowanie określonego wizerunku pracodawcy, jednak w momencie kiedy świadczenia pozapłacowe funkcjonują już w firmie, priorytetem stają się kwestie podatkowe. Dlaczego?
Niestety, w opinii pracodawców aktualne rozwiązania w PIT nie są postrzegane jako sprzymierzeniec. Pracodawcy wyraźnie dostrzegają, że na tym polu istnieją bariery, które istotnie wpływają na ich działania w zakresie zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy i udostępnienia narzędzi, bez których powierzone zadania nie mogłyby być po prostu wykonane. Wątpliwości co do zasad opodatkowania przyznawanego świadczenia ma znaczna większość badanych firm. W praktyce każde świadczenie, i to niezależnie od tego, czy jest realnym benefitem dla pracownika, czy też zwykłym narzędziem pracy, oznacza dla pracodawcy konieczność przeprowadzenia wnikliwej analizy, czy w danym przypadku po stronie pracownika powstaje przychód do opodatkowania i czy podatek musi być pobrany.
Szczególnie niepochlebna ocena została dokonana w odniesieniu do orzecznictwa organów podatkowych. Co na taką ocenę wpływa?
Z pewnością przyczyniły się do tego wydane w ciągu ostatnich dwóch lat rozbieżne wyroki w zakresie podstawowych i powszechnych już dzisiaj świadczeń, takich jak opieka medyczna dla pracowników i członków ich rodzin czy świadczenia dla pracowników mobilnych. I o ile można zaakceptować fakt, że samodzielna interpretacja przepisów podatkowych powoduje wątpliwości, o tyle sprzeczne interpretacje podatkowe, a w ślad za tym orzeczenia sądów, są dla pracodawców po prostu niezrozumiałe i potęgują wrażenie niedostosowania obciążeń podatkowych do realiów, w jakich przyszło im prowadzić biznes.Czy potrzebne są zmiany w podatkach w zakresie świadczeń pozapłacowych?
Tak. Konieczne są bardziej kompleksowe zmiany w przepisach i czas na podjęcie intensywnych prac nad nową ustawą o PIT. Katalog zwolnień podatkowych w dużej mierze odnosi się do zdarzeń i świadczeń sprzed kilkunastu lat, a to niestety skutkuje dzisiaj wzrostem problemów pracodawców w odniesieniu do opodatkowania świadczeń pozapłacowych. Choć przepisy prawa generalnie nie nadążają za rzeczywistością gospodarczą, to obecne uregulowania podatkowe, co wynika z opinii przedsiębiorców, w zakresie świadczeń wyraźnie pozostają w tyle w stosunku do zmian, jakie zaszły w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
Czy te zmiany powinny wprowadzić zwolnienie z PIT dla świadczeń pozapłacowych?
Pracodawcy nie oczekują zwolnienia z podatku wszystkich świadczeń, ale jako minimum ważne jest, aby wyłączone z opodatkowania były te świadczenia, które są niezbędne ze względu na charakter świadczonej pracy lub też, jak opieka medyczna, są tak standardowe i powszechne, że funkcjonują w większości firm.
* Anna Misiak
doradca podatkowy w MDDP Doradztwo Podatkowe