Krajowa Informacja Podatkowa (KIP) udziela informacji, że podatnicy, których obroty w 2008 roku nie przekroczyły 100 tys. zł, nie mogli wrócić do zwolnienia podmiotowego w VAT od 2010 roku. Osoby, które taką informację z KIP otrzymały, nie zawiadomiły do 15 stycznia 2010 r. urzędu skarbowego o powrocie do zwolnienia. W związku z tym w 2010 roku muszą rozliczać VAT.

Ministerstwo Finansów prezentuje inne stanowisko niż KIP. Resort wyjaśnił nam, że podatnik, który w 2008 i 2009 roku był podatnikiem VAT czynnym, u którego wartość sprzedaży opodatkowanej nieprzekroczyła łącznie w 2009 roku 100 tys. zł, może od 2010 roku korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT.

Również Andrzej Pośniak, prawnik, doradca podatkowy w Kancelarii CMS Cameron McKenna, wyjaśnia, że przedsiębiorcy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2009 roku była wyższa niż 50 tys. zł, ale nie przekroczyła 100 tys. zł, mogli powrócić do zwolnienia podmiotowego z VAT. Warunkiem było pisemne zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika właściwego urzędu skarbowego do 15 stycznia 2010 r.

– Niedokonanie tej czynności w terminie powoduje, że przedsiębiorca pozostanie podatnikiem VAT czynnym, a co za tym idzie będzie zobowiązany płacić VAT także w 2010 roku, mimo nieprzekroczenia zwiększonego limitu obrotów do 100 tys. zł – argumentuje Andrzej Pośniak.

Dodaje, że w przepisach nie sprecyzowano natomiast możliwości powrotu do zwolnienia z VAT w odniesieniu do podatników, których obroty mieściły się w przedziale 50–100 tys. zł w roku 2008.

– Wydaje się, że podatnicy ci mogli powrócić do zwolnienia z VAT w roku 2010. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z niego, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował, ponownie skorzystać z tego zwolnienia – tłumaczy Andrzej Pośniak.

Jego zdaniem, jeżeli taki podatnik utracił prawo do zwolnienia w 2008 roku, a w roku 2009 jego obrót nie przekroczył kwoty 100 tys. zł, mógł wrócić do zwolnienia z VAT w roku 2010.