IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE o zwolnieniach podatkowych

Wycieczka turystyczna nie jest świadczeniem rzeczowym

Pracownicy, dla których szef zorganizował wycieczkę, uzyskują przychód ze stosunku pracy. Koszt wycieczki nie jest świadczeniem rzeczowym, dlatego nie może korzystać ze zwolnienia od PIT.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Dla pracowników, tj. elektryków, palaczy, kierownika kotłowni, zorganizowano konferencję, a po niej zwiedzanie okolic, spotkanie przy ognisku. Za usługi te wystawiono fakturę. Czy koszt usługi turystycznej stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, czy też korzysta ze zwolnienia?

ODPOWIEDŹ IZBY

Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się każde świadczenie, które zostało wypłacone w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z pracodawcą. Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się zarówno otrzymane przez pracownika pieniądze, wartość pieniężną świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT zwalnia się od podatku dochodowego wartość świadczeń rzeczowych otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Jednak rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Zwolniona od podatku jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego, jest w całości sfinansowane ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, wysokość tych świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Zgodnie z kodeksem cywilnym, rzeczami są tylko przedmioty materialne. Materialny charakter, dający podstawę do zakwalifikowania jako świadczenie rzeczowe, mają np. paczki świąteczne, wartość biletów do kina, wartość karnetu na basen czy siłownię. Ze zwolnienia w limitowanej części korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym, a od 1 stycznia 2009 r. otrzymane przez pracownika w tym zakresie świadczenia pieniężne. Natomiast nie można uznać, że wartość wycieczki w postaci zwiedzania okolic, spotkanie przy ognisku organizowane przez biuro turystyczne jest świadczeniem rzeczowym. Przedmiotem świadczenia jest usługa turystyczna, a nie rzecz. Pracownicy mają prawo do skorzystania z usługi turystycznej zakupionej przez pracodawcę. Wartość takiego świadczenia stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu PIT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 sierpnia 2009 r. (nr IPPB2/415-383/09-4/LK)

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Pozapłacowe przychody pracowników, czyli co pracodawca powinien doliczyć do pensji