Zmiana prawa - Podatnikom kontrolowanym przez organy kontroli skarbowej w przypadku przedłużającego się postępowania nie będą naliczane odsetki.

Odsetki za zwłokę nie będą naliczane za okres od wszczęcia postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej do dnia doręczenia decyzji w pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie sześciu miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej autorstwa Komisji Przyjazne Państwo.

Celem propozycji jest zrównanie podatników kontrolowanych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. W przypadku tych pierwszych podatnikom nie nalicza się odsetek, jeżeli decyzja organu pierwszej instancji nie została doręczona w terminie trzech miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Analogicznej regulacji brak jest natomiast w ustawie o kontroli skarbowej.

Pierwsze czytanie nowelizacji w sejmie odbędzie się czwartek. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r.