Bezpłatne przekazanie

Z nieoficjalnych wypowiedzi pracowników firm odzieżowych wynika jednak, że otrzymują oni odzież na własność. Pracodawca wymaga tylko, żeby podczas pracy pracownik wyglądał schludnie i porządnie. Nie wnika, czy w godzinach wolnych od pracy pracownik nosi przekazane ubranie czy też nie.

– Pracodawcy są nawet zadowoleni, gdy nosimy ubrania pochodzące z najnowszej kolekcji na spotkania towarzyskie. Jesteśmy żywą reklamą sklepu – tłumaczy Łukasz, pracownik jednego z salonów odzieżowych.

W tej sytuacji ubrania przekazane nieodpłatnie lub po obniżonych cenach stają się własnością pracowników, którzy mogą z nich korzystać również poza pracą. Przyznanie odzieży nabiera charakteru dodatkowego wynagrodzenia pracownika i podlega stosownemu opodatkowaniu.

W odniesieniu do ubioru służbowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za taki ubiór, którego używanie należy do obowiązków pracowniczych, ustawodawca przewidział zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze składek na ubezpieczenia społeczne. Zatem pracownik korzystający nieodpłatnie z takiego ubioru dla celów służbowych nie jest obciążany dodatkowymi kosztami podatkowymi.

– W przypadku gdy odzież przechodzi na własność pracowników, tracąc charakter służbowy, lub wypłata pieniężna od pracodawcy nie spełnia definicji ekwiwalentu na zakup odzieży służbowej, wartość takiego nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia jest przychodem dla pracownika – zwraca uwagę Eliza Skotnicka.

Przychód taki określa się w wysokości cen rynkowych stosowanych przy sprzedaży rzeczy tego samego rodzaju i gatunku (przy uwzględnieniu ich stanu, stopnia zużycia, czasu i miejsca udostępnienia) lub w przypadku sprzedaży z rabatem – różnicy pomiędzy ceną rynkową a ceną płaconą przez pracownika.

– Nie ma wątpliwości, że w omawianym przypadku otrzymane ubrania stanowią przychód pracownika i powinny być wykazane w jego zeznaniu rocznym – podkreśla Paweł Stańczyk.

Oznacza to, że wartość rzeczy, które pracownik salonu odzieżowego otrzyma od pracodawcy, na koniec roku powinien zsumować. Otrzymana kwota będzie stanowić jego dochód, który powinien być odpowiednio opodatkowany. W przypadku gdy pracownik nabywa rzeczy po cenach znacznie niższych niż cena rynkowa, jego przychód stanowi różnica między tą ceną rynkową a ceną, za jaką towary zostały nabyte przez pracownika.

Nawet jeśli odzież jest uszkodzona i nie stanowi wartości rynkowej dla firmy odzieżowej, to wielokrotne jej przekazywanie pracownikom może być kwestionowane przez urzędników skarbowych.

– Tłumaczenie, że pracownicy nie wykazują dodatkowego dochodu w swoim rocznym zeznaniu PIT, dlatego że przekazywana odzież jest uszkodzona i nie stanowi wartości rynkowej, może nie przekonać organów podatkowych – podkreśla Paweł Stańczyk.