Sklepy odzieżowe wymagają od pracowników noszenia markowych ubrań. Pracownicy otrzymują od pracodawców z tego tytułu część produktów bezpłatnie. Koszt otrzymanych ubrań stanowi przychód i powinien być wykazany w PIT.
Sprzedawcy w sklepach odzieżowych często noszą stroje, których producentem jest dana firma. Nie jest to jednak wyraz ich fascynacji daną marką, ale przymus odgórny narzucony przez pracodawcę. Firmy odzieżowe jednak bardzo często przekazują ubrania swoim pracownikom lub też pozwalają im na ich zakup po obniżonych cenach. To w świetle prawa podatkowego stanowi dodatkowy przychód, który pracownik powinien wykazać w zeznaniu rocznym i z tego tytułu zapłacić podatek. Jednak ani pracownicy, ani firmy nie rozliczają takiego przychodu.

Ubiór służbowy