Kontrola skarbowa w firmie w wielu przypadkach wzbudza przerażenie. Osoby kontrolowane wykonują wszystkie polecenia urzędników, a za ewentualne nieprawidłowości obwiniają księgowych. Nic bardziej mylnego. Za błędy w firmowych rozliczeniach nie jest odpowiedzialny jedynie księgowy. Główna odpowiedzialność spoczywa na zarządzie spółki lub właścicielu firmy.

Obowiązki księgowego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o rachunkowości księgi handlowe muszą być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco. Jak tłumaczy nam Katarzyna Paterek, księgowa w Auxilium, oznacza to, że są to podstawowe obowiązki głównego księgowego prowadzącego księgowość danego podmiotu. Na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg handlowych księgowy sporządza na koniec roku sprawozdanie finansowe oraz odpowiednie deklaracje podatkowe, zaś w jego trakcie deklaracje VAT oraz sprawozdania statystyczne. Obowiązki księgowego wynikają nie tylko z ustawy o rachunkowości, ale również z ustaw podatkowych. Urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej podczas kontroli weryfikuje poprawność prowadzonych ksiąg, które powinny odzwierciedlać działalność danego podmiotu.

– Weryfikowana jest wówczas poprawność zapisów na poszczególnych kontach, wiarygodność księgowanych dokumentów oraz rozliczenia z urzędem skarbowym – tłumaczy Katarzyna Paterek.