Czy żądać sprawozdania

Podatnik odliczył darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze w ramach ulgi bez limitu. Od tej pory minęły trzy lata, a darczyńca nie otrzymał od proboszcza sprawozdania, o którym wspominał mu urzędnik sprawdzający PIT. Czy podatnik sam musi zażądać przedstawienia sprawozdania od proboszcza?

TAK

Na podatniku ciąży obowiązek zgłoszenia się po sprawozdanie, bo to on musi spełnić wszystkie warunki przewidziane do skorzystania z ulgi. Choć przepisy nie precyzują, jak szczegółowe ma być sprawozdanie z wykorzystania darowizny, warto zadbać o to, żeby obdarowany (czyli ksiądz przyjmujący w imieniu parafii darowiznę) w sprawozdaniu wskazał, na co, kiedy i w jakich kwotach pieniądze zostały wydane. Musi to być działalność charytatywno-opiekuńcza.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dokumentować darowizny.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy fiskus zażąda dowodów
- Czy można odliczyć darowiznę na uniwersytet
- Czy wystarczy oświadczenie
- Czy wystarczy pokwitowanie
- Czy musi być sprawozdanie