Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia, które określa zasady stosowania przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy celnych. Wynika z niego, że funkcjonariusze celni realizujący zadania związane m.in. z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego, wymiarem i poborem należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, VAT i usług z tytułu importu towarów, podatku akcyzowego, podatku od gier oraz opłaty paliwowej wobec osób niepodporządkowujących się ich poleceniom mogą stosować środki przymusu bezpośredniego. W takiej sytuacji celnik będzie mógł zastosować kajdanki, prowadnice, siatki obezwładniające, pałki wielofunkcyjne lub teleskopowe, paralizatory elektryczne lub indywidualne chemiczne środki obezwładniające.

Ponadto funkcjonariusze celni, realizujący zadania związane m.in. z wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium Polski oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, mogą zostać wyposażeni dodatkowo w psy służbowe, pociski niepenetracyjne oraz techniczne środki i urządzenia przeznaczone do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych i innych środków przewozowych.