Ustawa o PIT przewiduje, że każdy podatnik może w rozliczeniu rocznym odliczyć od dochodu darowizny przekazane na ściśle określone cele. Przepisy umożliwiają obecnie odliczenie od dochodu dwóch rodzajów darowizn.

Dlatego przed pomniejszeniem dochodu powinniśmy sprawdzić, czy ulga nam w ogóle przysługuje. Odliczenie od dochodu przysługuje, po pierwsze, w przypadku udzielenia darowizny na cele pożytku publicznego przekazane organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego. Po drugie, gdy darowizna przekazywana jest na cele kultu religijnego. I po trzecie, w przypadku osób fizycznych – gdy darowizna przekazywana jest na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak darowiznę uwzględnić w PIT