Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 745/09) zwrócił uwagę, że przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczące opodatkowania darowizn pieniężnych przez członków najbliższej rodziny są niejasne. Problematyczne okazało się przekazanie przez darczyńcę pieniędzy nie z jego konta bankowego na konto bankowe obdarowanego, ale w inny sposób. Sąd stwierdził, że mimo to zwolnienie przysługuje.

Dwa warunki

Jak wyjaśnia Anna Misiak, doradca podatkowy w spółce doradztwa podatkowego MDDP, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku otrzymania darowizny środków pieniężnych od członka najbliższej rodziny (małżonek, rodzice, dzieci, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha) obdarowany nie zapłaci podatku, jeśli: zgłosi darowiznę do urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia jej otrzymania oraz udokumentuje jej otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy obdarowanego. Środki mogą być przekazane także na rachunek obdarowanego prowadzony przez SKOK lub przekazem pocztowym. Jak tłumaczy Mateusz Latkowski, konsultant w Accreo Taxand, przepisy mówią jedynie o obowiązku udokumentowania takiej darowizny dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez SKOK lub przekazem pocztowym. Zwrócił na to uwagę również WSA w Warszawie we wspomnianym wyroku (sygn. akt III SA/Wa 745/09).