Ulga internetowa to jedno z najpopularniejszych odliczeń, z którego korzystają podatnicy w swoich rocznych rozliczeniach z fiskusem. Jednak, aby uwzględnić je w swoim zeznaniu, trzeba spełnić pewne warunki, które precyzuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tymi przepisami podatnik może odliczyć od swojego dochodu osiągniętego w danym roku wydatki poniesione na używanie internetu. Internet ten musi być jednak użytkowany w miejscu zamieszkania podatnika. Co istotne, trzeba pamiętać, że nie zawsze miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania. Poza tym podatnik musi posiadać fakturę VAT, wystawioną na swoje nazwisko, z której wynikać będzie wysokość ponoszonych na sieć opłat. I jeśli chodzi o faktury VAT – jest to najważniejszy warunek, bez spełnienia którego skorzystanie z ulgi internetowej nie będzie możliwe. Zasada jest prosta: nie ma faktury za internet, nie można skorzystać z ulgi internetowej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dokumentować wydatki poniesione na internet.