Miejsce zamieszkania można zmieniać dowolną liczbę razy w trakcie roku. Jednak pojawia się pytanie, czy przy zmianie mieszkania można skorzystać z ulgi internetowej, jeśli w każdym mieszkaniu podatnik opłacał internet i posiada faktury VAT potwierdzające te wydatki.

Patrycja Kowalczyk, konsultant w Accreo Taxand, wyjaśnia nam, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przyznaje podatnikom możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków z tytułu użytkowania internetu w ich miejscu zamieszkania (do 760 zł w roku podatkowym). Podstawowym kryterium skorzystania z ulgi internetowej jest użytkowanie internetu w miejscu zamieszkania. Ustawa nie zawiera warunku posiadania tego samego miejsca zamieszkania przez cały rok.

– Jeśli podatnik zmieni miejsce zamieszkania w trakcie roku, możliwość skorzystania z ulgi internetowej dotyczy zarówno wydatków na internet w pierwszym miejscu zamieszkania, poniesionych do dnia zmiany miejsca zamieszkania, jak i wydatków na użytkowanie internetu w nowym miejscu zamieszkania – poniesionych od dnia zmiany miejsca zamieszkania – stwierdza Patrycja Kowalczyk.

Dodaje, że ulga przysługuje, gdy podatnik prawidłowo udokumentuje wydatki na użytkowanie internetu. Ustawa wprowadza warunek posiadania faktur VAT, z których wynika wysokość poniesionych wydatków.

– Ponieważ możliwość odliczenia dotyczy tylko wydatków z tytułu użytkowania internetu w miejscu zamieszkania, należy przyjąć, że na fakturach powinno być wskazane miejsce zamieszkania podatnika – argumentuje nasz ekspert z Accreo Taxand.

Należy pamiętać, że podatnicy PIT, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, muszą poinformować urząd skarbowy o zmianie danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym (w tym o zmianie adresu miejsca zamieszkania) w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Aktualizacji danych należy dokonać na formularzu NIP-3.