Ponad 4 tys. przedsiębiorców posiada zaległości wobec budżetu państwa we wszelkich wpłatach powyżej 1 mln zł. To dane Ministerstwa Finansów, obrazujące stan zadłużenia na koniec 2008 roku. Tacy podatnicy mogą korzystać ze specjalnych ulg w spłacie zobowiązać podatkowych, które stanowią pomoc na restrukturyzację. Jednak ulgi te mogą być udzielane tylko do 9 października 2009 r. Eksperci podkreślają, że resort finansów powinien wprowadzić podobne rozwiązania również po tej dacie.

Dawne preferencje

Przypomnijmy, że w 2002 roku ówczesny minister finansów Grzegorz Kołodko wprowadził ustawę o restrukturyzacji należności publicznoprawnych, umarzającą firmom borykającym się z problemami finansowymi zaległe świadczenia w zamian za uiszczenie opłaty restrukturyzacyjnej. Zgodnie z ustawą, restrukturyzacją objęte mogły być należności m.in. z tytułu podatków, ceł, wpłat z zysku, zaległości wobec Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czy podobne rozwiązania można wprowadzić dziś?

Propozycje na przyszłość

Zdaniem prof. Grzegorza Kołodki, sytuacja jest inna, budżet zdewastowany, więc proste powtórzenie tamtego zabiegu nie jest możliwe.

Pomysł umożliwienia podatnikom restrukturyzacji ich należności z pewnością znajdzie szerokie grono zwolenników, jak i przeciwników, w zależności od sposobu postrzegania roli państwa i jego oddziaływania na gospodarkę.

– Program restrukturyzacji przygotowany przez ministra Grzegorza Kołodkę umożliwił z jednej strony wyjście z trudnej sytuacji wielu przedsiębiorcom, lecz przyczynił się też do utrzymywania przy życiu nierentownych przedsiębiorstw, które w normalnych warunkach nie poradziłyby sobie na rynku – ocenia Krzysztof Nowicki, ekspert w kancelarii Magnusson.

Do 9 października 2009 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację.

Według Agnieszki Tałasiewicz, partnera w Ernst & Young, jednym z celów pomocy w tej formie mającym istotne znaczenie dziś, gdy wychodzimy z kryzysu, jest wsparcie procesów restrukturyzacyjnych. Taka pomoc mieści się w planie restrukturyzacyjnym określającym działania mające na celu przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności konkurowania na rynku.

– Przyznawanie ulg w podatkach ma sens tylko o tyle, o ile przyniesie w przyszłości zwiększenie wpływów budżetowych – stwierdza Agnieszka Tałasiewicz.

Dodaje, że podatnicy, którzy myślą o skorzystaniu z ulg podatkowych na restrukturyzację, mają na to już niespełna miesiąc. Aby ten termin wydłużyć, rząd musi jak najszybciej podjąć starania o przedłużenie programu pomocowego i przygotować odpowiednią nowelizację przepisów.